Hydraulický rozdelovač prietoku oleja HYCON

hrolej-300x78

HYCON hydraulický rozdelovač prietoku oleja sa používa na ochranu hydraulického náradia proti preťaženiu ak je to náradie pripojené napr. na rýpadlo. Rozdelovač má tri funkcie:

  1. Regulačný ventil riadi prietok oleja do náradia
  2. Tlakový ventil zabezpečuje max. pracovný tlak do náradia
  3. Kontrolný (spätný) ventil zabezpečuje, aby do náradia nemohol prúdiť spätný prietok oleja

Preťaženie je najväčšie riziko poškodenia hydraulického náradia, ak je pripojené k rýpadlu alebo nákladnému vozidlu. Tento rozdelovač garantuje očakávanú životnosť náradia.

Technické údaje
Tlakový ventil (zdroj pohonu), bar max 240
Pretok oleja (zdroj pohonu), lt./min. max 80
Pracovný tlakový ventil, bar 160
Prietok oleja, lt./min. 20, 30 alebo 40
Prietok oleja regulovaný vymeniteľnými dýzami (tryskami) Štandard je 20 lt./min.